Category: About

School Anthem

School Anthem – පාසල් ගීතය සැරදේ සැරදේ විදුහල් මාතා // ජය ගොස පතුරා ගුණදම් වපුරා රාහුල බාලික නාමේ සමරමු බැති පෙමිනා                         අපි වෙමු විනය […]